Privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 
 

De besloten vennootschap CoBeOne, Ringlaan 118 - B-1180 Ukkel, BE 0739.591.643 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld voor de uitoefening van haar activiteiten binnen de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hieronder ‘AVG’ genoemd). 

We hechten veel belang aan de privacyrechten van onze gebruikers en de bescherming van hun persoonsgegevens (hierna ‘persoonsgegevens’ genoemd). 

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de persoonsgegevens die we gebruiken, de redenen waarom we die gebruiken, de duur van de opslag en de procedures voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot die gegevens. 

Als u niet wilt dat CoBeOne uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt of deelt voor een aantal van de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, kunt u mogelijk niet al onze spellen spelen of van al onze diensten profiteren. 

Wanneer u een account aanmaakt, wordt er tussen u en ons een overeenkomst gesloten voor de gevraagde diensten (spellen). 

 
 

2. Hoe verzamelen we uw gegevens? 

 

We verzamelen gegevens wanneer u: 

- een account aanmaakt; 

- een van onze spellen speelt; 

- diensten gebruikt die verband houden met onze spellen; 

- recht hebt op de overhandiging van een prijs; 

- advertenties bekijkt met behulp van onze diensten; 

- zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven; 

- iets deelt op onze sociale media. 

De informatie die we verwerken kan: 

- door u verstrekt zijn; 

-automatisch bij u verzameld worden wanneer u onze diensten gebruikt. 

 

3. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we? 

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens: 

- identificatiegegevens (bijv. achternaam, voornaam, geboortedatum, IP-adres); 

- contactgegevens (bijv. postadres, e-mailadres); 

- gegevens over uw gewoonten en voorkeuren; 

- gegevens over uw locatie; 

- gegevens over de voortgang en activiteit van uw spel. 

 
 

4. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens? 

We gebruiken uw persoonsgegevens om: 

- het gevraagde spel aan te bieden en te garanderen; 

- onze diensten af te stemmen op de wetten die van toepassing zijn in uw land van verblijf; 

- uw gebruik van onze diensten te volgen om ons te helpen uw spelactiviteiten te kennen en uw voorkeuren en trends te begrijpen om onze diensten te verbeteren en een optimale spelervaring te bieden; 

- onze communicatie te personaliseren; 

- aangepaste en gepersonaliseerde aanbiedingen en meldingen voor te stellen; 

- contact met u op te nemen en een mogelijke prijs te overhandigen; 

- te reageren op elk verzoek of elke vraag die u bij onze klantenservice indient; 

- statistieken te maken; 

- reclame te verspreiden en de effectiviteit ervan te meten; 

- te reageren op verzoeken van gegevensbeschermingsautoriteiten of wetshandhavingsinstanties. 

Afhankelijk van de nagestreefde doeleinden voeren we deze verwerking van uw persoonsgegevens uit op basis van artikel 6.1, a) AVG (uw toestemming), 6.1, b) AVG (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het met u gesloten contract), 6.1, c) AVG (verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd). 

 
 

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

Om de bovenstaande doeleinden te bereiken, maken we uw persoonsgegevens alleen bekend aan: 

- leden van ons personeel in het kader van hun functie en alleen als ze die gegevens dienen te kennen; 

- zakelijke partners en dienstverleners (die namens ons diensten verlenen) die deze informatie nodig hebben voor juridische, logistieke en/of operationele redenen. 

De verzamelde gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie. 

 

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

CoBeOne bewaart, gebruikt en slaat uw gegevens op zolang u onze spellen speelt, en gedurende de periode die nodig is voor het bereiken van alle doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, in overeenstemming met de toepasselijke wetten. 

Wanneer de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming (het verzenden van advertenties voor onze diensten en games, enz.), stoppen we met de verwerking zodra u uw toestemming intrekt. 

We willen u erop wijzen dat we uw gegevens langer kunnen bewaren om geschillen op te lossen of om te reageren op verzoeken van toezichthouders of politie. 


 

7. Hoe beschermen we uw gegevens? 

We nemen alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, publicatie, toegang of wijziging van uw persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen. De noodzakelijke maatregelen worden genomen, zowel technisch als organisatorisch, om een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens die we verzamelen worden in een beveiligde omgeving bewaard en vertrouwelijk behandeld. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer we met andere partijen samenwerken, eisen we van hen hetzelfde niveau van beveiliging. 

Houd er echter rekening mee dat de veiligheid van gegevensoverdracht via internet of via een draadloos netwerk niet volledig gegarandeerd kan worden. Daarom kunnen we, ondanks al onze inspanningen op dit gebied, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen. 

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons of door derden op ongepaste wijze worden gebruikt, laat het ons dan onmiddellijk weten via e-mail op het volgende e-mailadres: ‘info@luckywaygame.com’. 

 
 

8. Wat zijn uw rechten? 

Binnen de grenzen en voorwaarden van de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk: 

- recht op toegang; 

- recht op rechtzetting; 

- recht op verwijdering; 

- recht om de verwerking te beperken; 

- recht op overdraagbaarheid; 

- recht op bezwaar. 

Voor meer informatie over uw rechten kunt u de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger) raadplegen. 

Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw rechten een invloed kan hebben op bepaalde functies van onze spellen. Sommige van uw gegevens en hun verwerking zijn verplicht om de goede werking van onze spellen en de kwaliteit van onze diensten te garanderen. 

 
 

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Om uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door: 

- te e-mailen naar het volgende e-mailadres: ‘info@luckywaygame.com’; 

- een brief te sturen naar het volgende adres: ‘Ringlaan 118 B-1180 Ukkel’. 

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te behouden en te voorkomen dat een derde partij probeert deze te manipuleren, moeten we ervoor zorgen dat u correct wordt geïdentificeerd. Daarom willen we u vragen om bij uw verzoek een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart te stoppen. U kunt het kaartnummer doorstrepen en de foto vervagen. Die kopie wordt binnen een maand na het afsluiten van uw vraag veilig vernietigd. Ons team zal uw verzoek beoordelen en binnen een maand reageren, tenzij uw verzoek nader onderzoek vereist. Indien dat het geval is, wordt u specifiek geïnformeerd. 

Als u eerder heeft ingestemd met directmarketingcommunicatie van ons of als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven, kunt u zich afmelden door te klikken op de link die beschikbaar is in elke communicatie en nieuwsbrief die we u sturen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist worden verwerkt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 te B-1000 Brussel 

Tel: +32 (0) 2274 48 00 

E-mail: contact (at) apd-gba.be 

 
 

10. Hoe zit het met diensten van derden? 

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen over onze games en services. 

Door externe sites/applicaties te bezoeken, accepteert u het privacybeleid hiervan. Houd er rekening mee dat externe sites/applicaties verschillende beleidsregels kunnen hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijze op het vlak van privacy van deze derde partijen. 

Daarom willen we u vragen om het privacybeleid van alle diensten van derden te raadplegen. 

 
 

11. Hoe kunt u op de hoogte blijven van wijzigingen in ons privacybeleid? 

CoBeOne behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid regelmatig te wijzigen, zodat het altijd correct weergeeft hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Elke wijziging het beleid zal op deze pagina worden gepubliceerd met de datum waarop de wijziging is aangebracht. Alleen de meest recente versie is van toepassing. 

Daarom wordt u verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het is inderdaad uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de aanpassingen. Als u onze diensten na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020. 

 
 

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen, opmerkingen of suggesties over dit privacybeleid en/of onze werkwijze heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: ‘info@luckywaygame.com’.